ReadyPlanet.com


31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ช่วยประชาสัมพันธ์


 กำหนดการเดินรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โรงเรียนปลอดบุหรี่เครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดชลบุรี

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  31  พฤษภาคม  2555

 
 
 

 

13.00 น.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 15 โรงเรียน ประมาณ  600 คน  ประชุมรับทราบการจัดขบวน

              ณ ชั้นล่าง  อาคาร  4  โรงเรียนชลราษฎรอำรุง/ชลชาย

13.20 น.  ตั้งขบวนโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานส้ม-ฟ้า/หน้าเสาธง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

              ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง  เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนฯ 

             ประธานเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ชลบุรี กล่าวรายงาน 

13.30 น.  เริ่มต้นเดินจากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ไปตามถนนพระยาสัจจา  โดยมีกิจกรรม

Text Box: ร.ร.บูรณิจฉ์             ใช้รถกระจายเสียง  แจกสื่อและเอกสารเพื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ตลอดเส้นทาง

14.15 น.   ขบวนมาพร้อมกันหน้าลานพระรูป ร.5 หน้าศาลากลางชลบุรี  

               พักขบวน รับน้ำและอาหารว่าง

14.30 น.   ตั้งขบวน ทำพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนวันงดสูบบุหรี่โลก ต่อหน้าพระรูปเสด็จพ่อ ร.5

              นายอำเภอเลอสันต์  ศศิพงษ์  นายอำเภอเมืองชลบุรีเป็นประธาน

              โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เป็นตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่

              นำกล่าวคำปฏิญาณ

14.50 น.  เสร็จพิธี เดินทางกลับโรงเรียน/บ้านโดยสวัสดิภาพผู้ตั้งกระทู้ ครูอุทุมพร ณ นคร :: วันที่ลงประกาศ 2012-05-27 10:36:35


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


ผู้ควบคุมข่าวและระบบสารสนเทศ : นายบำรุง เนียมนาค